Staford's Media Cafe

It'S Different In An Staford.

takisolering

Isolerande cellbetongblock är en lättviktig lösning när det gäller takisolering. De belastar inte underliggande bjälklag som vanlig betong och dessutom är de värmeisolerande. Isolering är viktigt. I Sverige är vi bra på det här med isolering, kanske p g a vårt bistra vinterklimat, men också tack vare vår höga byggnadsstandard och i förlängningen höga levnadsstandard. Jag har bott mycket i varma klimat, dels i Kalifornien och dels i Queensland, Australien. Där borde man ju isolera mot värmen.